Elli Papadopoulou

Kütüphaneci ve Bilgi Sistemleri Uzmanı olan Elli Papadopoulou Yunanistan’daki ATHENA Araştırma ve Yenilikçilik Merkezi’nde çalışmaktadır. Akademik kütüphaneler ve araştırma kütüphaneleri üzerine iş tecrübesi bulunmaktadır (Bath Üniversitesi, CERN Kütüphanesi).

OpenAire Advance ve RDA-4 projeleri Yunanistan sorumlusu olan Elli Papadopoulou yakın zamanda EOSCpilot projesine de dâhil olmuştur.  2015 yılından bu yana DOAJ’ın yardımcı editörlük görevini gönüllü olarak yürütmekte ve RDA Erken Kariyer Katılım Grubu eş başkanlığını yapmaktadır. Çalışma konuları Açık Erişim, Açık Bilim, Araştırma Verilerinin Yönetimi, Dijital Koruma ve Vatandaşlık Bilimi üzerine yoğunlaşmaktadır.