10 Eylül 2018, Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul

Açık Bilim ve Açık İnovasyon konusundaki gelişmeleri kapsamlı bir biçimde gözden geçirmek, bu gelişmelerin Türkiye’deki araştırma fonlama ve destek uygulamalarına yansımalarını tartışmak ve bu yönde bir politika geliştirilmesini sağlamak amacıyla 10 Eylül 2018 tarihinde Sabancı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Sakıp Sabancı Müzesi’nde (İstanbul) “Türkiye Açık Bilim Zirvesi 2018” düzenlenmiştir. Söz konusu etkinlik AB, YÖK ve TÜBİTAK yöneticilerinin, üniversite rektörlerinin, sanayi kuruluşları ve Avrupa Üniversiteler Derneği, Avrupa Üniversiteleri Bilgi Sistemleri gibi sivil toplum örgütlerinin üst düzeyde temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Bilimsel yayınlara ve bu yayınların dayandığı araştırma verilerine açık erişim anlamına gelen Açık Bilim; bilimsel iletişimin, açık devletin, saydamlığın ve katılımcı demokrasinin vazgeçilmez bileşenlerinden biridir. Bilgiyi erişime ve kullanmaya özgürce açmak, yeniden kullanmak ve yenilikler katmak uluslararası gelişim, inovasyon ve ilerleme için çok önemlidir.

Yirmi yılı aşkın süredir küresel bilim camiasının kabullendiği Açık Bilim, ülkemizin içinde yer aldığı ve bazı alanlarda önderlik etmeye hazırlandığı dijital ve endüstriyel devrim açısından büyük önem taşıyor.

Avrupa Birliği (AB) dijital tek pazar stratejisi çerçevesinde bilimsel bilgilere ve araştırma verilerine kolayca erişmek, bu bilgileri saklamak, paylaşmak ve yeniden kullanmak için Avrupa Açık Bilim Bulutunu (European Open Science Cloud) ve OpenAIRE hizmetlerini geliştirdi. Ayrıca, yine Avrupa Birliği’nde bilimsel araştırmalardan üretilen bilimsel yayın ve araştırma verilerinin FAIR ilkelerine (Findable – Bulunabilir, Accessible – Erişilebilir, Interoperable – Birlikte Çalışabilir ve Reusable – Yeniden Kullanılabilir) uygun olması gerekiyor. Açık Bilim paradigması ve FAIR ilkeleri konusundaki farkındalığın artırılması için GO FAIR adı verilen bir küresel açıklık girişimi başlatıldı.

Tüm bu girişimler ile bilgi ve verilere herkesin erişebilmesi (Açık Bilim) ve kamu, üniversite ve sanayi sektörleri arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğinin arttırılması (Açık İnovasyon, rekabet öncesi işbirliği) amaçlanıyor.

Türkiye Açık Bilim Zirvesi 2018 Düzenleme Komitesi