Natalia Manola

Natalia Manola, ATHENA Araştırma ve Yenilikçilik Merkezi ve Atina Üniversitesi Enformatik ve Telekomünikasyon Bölümünde araştırma görevlisidir. Lisans eğitimini Atina Üniversitesi Fizik Bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Wisconsin Üniversitesi (Madison) Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Biyoinformatik sektöründe yazılım mühendisi olarak çalışmıştır. 2009 yılından bu yana, tüm bilimsel bilgiye açık erişim sağlanmasını amaçlayan bir Avrupa e-Altyapısı olan OpenAIRE projesi (www.openaire.eu) direktörlüğünü yürütmekte, bir metin ve veri madenciliği alt yapısı olan OpenMinTeD (www.openminted.eu) koordinatörlüğünü yapmakta ve Yunan araştırma e-Altyapısı HELIX’in uygulamaya konması çalışmalarında yer almaktadır. Açık Bilim Politikaları ve bu politikaların uygulamaya konması konularında tecrübe sahibi olan Manola, şu anda Avrupa Komisyonu’nun üst düzey bir danışma grubu olan Açık Erişim Politikaları Platformu’nda (Open Science Policy Platform) Komisyon üyesi Carlos Meodas’a Avrupa’da açık bilim politikalarının oluşturulması ve uygulanması konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır. Çalışma konuları arasında e-Altyapı geliştirme ve yönetme, araştırma  ve  yönetimi, veri kürasyonu ve doğrulama, metin ve veri madenciliği, karmaşık verilerin görselleştirilmesi ve araştırma analizi yer almaktadır.