Raimund Vogl

Dr. Raimund Vogl, Münster Üniversitesi (Almanya) CIO’su ve 2007 yılından bu yana Üniversitenin IT Merkezi direktörüdür. Innsbruck Üniversitesi’nde (Avusturya) temel parçacık fiziği üzerine doktora derecesi bulunmaktadır. 1995 yılında doktorasını tamamladıktan sonra Innsbruck Üniversitesi Hastanesinde tıbbi görüntü verisi çözümleri IT müdürü ve ardından IT müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır.  EUNIS (European University Information Systems Organisation – Avrupa Üniversite Bilgi Sistemleri Organizasyonu) yönetim kurulu üyesi ve başkanı, GMDS ve AIS üyesidir. Bilgi Sistemleri ve Bilgi Yönetimi alanındaki çalışmaları karmaşık bilgi alt yapılarının yönetimine odaklanmaktadır.

Daha fazla bilgi için: http://www.uni-muenster.de/forschungaz/person/10774?lang=en