Yaşar Tonta

Prof. Yaşar Tonta Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesidir. Bilgi erişim, bilgi mimarisi, bilgi sistemleri tasarımı, ağa dayalı bilgi hizmetleri, dijital kütüphaneler, elektronik yayıncılık, açık erişim, kültürel miras ve bibliyometri konularında dersler vermekte ve araştırmalar yapmaktadır. Geçmişte Prof. Tonta TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) kurucu müdürü, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı, NATO Araştırma ve Teknoloji Örgütü (R&TO) Bilgi Yönetimi Komitesi’nin (BYK) seçilmiş başkanı ve BYK’nin Elektronik Bilgi Yönetimi Seminer Dizisinin yöneticisi, ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Dünya Belleği İhtisas Komitesi Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. Avrupa Komisyonu (en son MedOANet ve PASTEUR4OA projeleri) ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde görev almıştır. Çalışmaları çeşitli profesyonel dergilerde (örneğin, JASIST ve Journal of Informetrics) yayımlanmıştır. Prof. Tonta Türk Kütüphaneciliği ve Bilgi Dünyası adlı dergilerinin editörlüğünü yapmıştır. Halen Information Development ve LIBER Quarterly dergileri de dahil olmak üzere çeşitli dergilerin editoryal (danışma) kurullarında görev yapmaktadır. Bilgibilim ve Teknoloji Derneği (ASIS&T) de dahil çeşitli derneklerin üyesidir ve IMCW, ICKM, ISSI ve ELPUB gibi çeşitli uluslararası konferansların Düzenleme ve Program Komitelerinde hizmet etmiştir. Prof. Tonta sekiz doktora öğrencisine danışmanlık yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülünü almıştır (2010). Humboldt Üniversitesinde (Berlin, Almanya) konuk profesör olarak görev yapan Prof. Tonta Hacettepe Üniversitesi Bilim Kurulu üyesidir. Kütüphanecilik ve Bilgi Araştırmaları konusundaki eğitimini Hacettepe Üniversitesi (lisans ve yüksek lisans), Galler Üniversitesi (yüksek lisans) ve Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesinde (doktora) tamamlamıştır.

Daha fazla bilgi için Prof. Tonta’nın web sitesine bkz. (http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/).